DSpace Repository

„Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” - od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji

Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Maciej
dc.date.accessioned 2019-04-30T10:20:29Z
dc.date.available 2019-04-30T10:20:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6035
dc.description Adolescence is an extremely important and at the same time difficult period in human development, which is particularly severely experienced by schools and pedagogues who are in contact with young people who cause behavioral problems. The article is an attempt to look at the issues of the so-called naughty students in terms of solving developmental dilemmas, at the same time pointing to the fact that some of the students presenting behavioral disorders present symptoms not only developmental and normative but also psychopathological. Therefore, an attempt to differentiate the etiology and significance of behavioral problems presented by adolescents seems to be important in order to plan adequate pedagogical and psychological intervention. At the same time, looking at behavioral disorders from a broader perspective, both developmental and psychopathological, can reduce the phenomenon of stigmatization of naughty pupils. en_US
dc.description.abstract Adolescencja jest niezwykle ważnym i jednocześnie trudnym okresem rozwoju człowieka, co szczególnie dotkliwie doświadczają szkoły i pedagodzy stykający się z młodymi ludźmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Artykuł jest próbą spojrzenia na problematykę tzw. niegrzecznych uczniów pod kątem rozwiązywania dylematów rozwojowych, z jednoczesnym wskazaniem na fakt, iż część uczniów prezentujących zaburzenia zachowania, przejawia objawy nie tyle rozwojowe i normatywne, co psychopatologiczne. Istotna zatem wydaje się próba różnicowania etiologii i znaczenia trudności wychowawczych w celu planowania adekwatnej interwencji pedagogiczno-psychologicznej. Jednocześnie spojrzenie na zaburzenia zachowania z szerszej perspektywy, zarówno rozwojowej, jak i psychopatologicznej, może zmniejszyć zjawisko stygmatyzacji niegrzecznych uczniów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject adolescencja en_US
dc.subject kryzys rozwojowy en_US
dc.subject norma en_US
dc.subject patologia en_US
dc.subject rozwój człowieka en_US
dc.subject zaburzenia zachowania en_US
dc.subject adolescence en_US
dc.subject developmental crisis en_US
dc.subject norm, pathology en_US
dc.subject human development en_US
dc.subject behavioral disorders en_US
dc.title „Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” - od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji en_US
dc.title.alternative “A naughty pupil“– from normal development to psychopathology in adolescence en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record