Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWilk, Maciej
dc.date.accessioned2019-04-30T10:20:29Z
dc.date.available2019-04-30T10:20:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6035
dc.descriptionAdolescence is an extremely important and at the same time difficult period in human development, which is particularly severely experienced by schools and pedagogues who are in contact with young people who cause behavioral problems. The article is an attempt to look at the issues of the so-called naughty students in terms of solving developmental dilemmas, at the same time pointing to the fact that some of the students presenting behavioral disorders present symptoms not only developmental and normative but also psychopathological. Therefore, an attempt to differentiate the etiology and significance of behavioral problems presented by adolescents seems to be important in order to plan adequate pedagogical and psychological intervention. At the same time, looking at behavioral disorders from a broader perspective, both developmental and psychopathological, can reduce the phenomenon of stigmatization of naughty pupils.en_US
dc.description.abstractAdolescencja jest niezwykle ważnym i jednocześnie trudnym okresem rozwoju człowieka, co szczególnie dotkliwie doświadczają szkoły i pedagodzy stykający się z młodymi ludźmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Artykuł jest próbą spojrzenia na problematykę tzw. niegrzecznych uczniów pod kątem rozwiązywania dylematów rozwojowych, z jednoczesnym wskazaniem na fakt, iż część uczniów prezentujących zaburzenia zachowania, przejawia objawy nie tyle rozwojowe i normatywne, co psychopatologiczne. Istotna zatem wydaje się próba różnicowania etiologii i znaczenia trudności wychowawczych w celu planowania adekwatnej interwencji pedagogiczno-psychologicznej. Jednocześnie spojrzenie na zaburzenia zachowania z szerszej perspektywy, zarówno rozwojowej, jak i psychopatologicznej, może zmniejszyć zjawisko stygmatyzacji niegrzecznych uczniów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectadolescencjaen_US
dc.subjectkryzys rozwojowyen_US
dc.subjectnormaen_US
dc.subjectpatologiaen_US
dc.subjectrozwój człowiekaen_US
dc.subjectzaburzenia zachowaniaen_US
dc.subjectadolescenceen_US
dc.subjectdevelopmental crisisen_US
dc.subjectnorm, pathologyen_US
dc.subjecthuman developmenten_US
dc.subjectbehavioral disordersen_US
dc.title„Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” - od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencjien_US
dc.title.alternative“A naughty pupil“– from normal development to psychopathology in adolescenceen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord