Wyświetlanie pozycji 21-21 z 21

    • Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską 

      Hejnicka-Bezwińska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      W artykule zostały przedstawione związki Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską. Twórcą tej formacji intelektualnej był Kazimierz Twardowski, a jej koniec wyznaczył 1939 rok. Uczeni tej szkoły w sposób pełnoprawny ...