Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMłynarczyk-Tomczyk, Anita
dc.date.accessioned2014-05-28T13:22:47Z
dc.date.available2014-05-28T13:22:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2011, nr 2, s. 65-77en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/602
dc.descriptionThe article has presented the model of teaching pedagogical subjects in teacher’s training high schools, which were the basic forms of education for the candidates for primary school teachers during the 25 years of the Polish People’s Republic. The pedagogical subjects underlined the strong specification of these schools. Together with general, artistic and technical education, as well as the teacher’s practice, they played a decisive role in preparing future teachers to perform their job. The thorough knowledge of these subjects was demanded from all the graduated. In the article it was proved that the teacher’s training high school graduates were equipped with a thorough knowledge of psychology, as well as theory and history of education, although, especially in 1949-1956, this knowledge was not free from ideological contents. It should be stressed that the final shape of the educational programme in the second half of the 50’s and in the 60’s was given by the outstanding pedagogue and historian of education, Bohdan Suchodolski. The syllabus implemented by him was highly original and worth recognition.en_US
dc.description.abstractW artykule omówiono model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych, będących w 25-leciu Polski Ludowej podstawową formą kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół podstawowych. Przedmioty pedagogiczne stanowiły o specyfice tych zakładów. Spełniały, obok kształcenia w zakresie ogólnokształcącym, artystyczno-technicznym oraz praktyki pedagogicznej, decydującą rolę w zakresie przygotowania do zawodu nauczycielskiego. Gruntowna ich znajomość obowiązywała wszystkich absolwentów. W artykule wykazano, że absolwentów liceów pedagogicznych starano się wyposażyć w gruntowną wiedzę z zakresu psychologii oraz teorii i historii wychowania, aczkolwiek, szczególnie w odniesieniu do lat 1949-1956, niepozbawioną treści ideologicznych. Zaznaczyć należy, że o ostatecznym kształcie programu przedmiotów pedagogicznych w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych zadecydował wybitny pedagog, historyk oświaty i szkolnictwa Bohdan Suchodolski. Zastosowany przez niego układ zagadnień był oryginalny i zasługujący na uznanie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.titleModel nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych w latach 1944-1970en_US
dc.title.alternativeThe model of teaching pedagogical subjects in teacher’s training high schools in 1944-1970en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord