DSpace Repository

Dojrzałość do macierzyństwa nastoletnich matek w perspektywie psychospołecznej

Show simple item record

dc.contributor.author Żelazkowska, Martyna
dc.date.accessioned 2019-04-17T11:44:18Z
dc.date.available 2019-04-17T11:44:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 1 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5999
dc.description Motherhood is the mission and task of a woman’s development. It’s considered of the most important life tasks that women perform at various stages of their lives. Motherhood significantly changes not only the life of the mother, but also evokes a number of changes in each of its functional, emotional, social, cognitive and physical functioning. Motherhood is not an easy task, especially when it’s performed by a teenage mother. The purpose of this article is to try to show the important factors that determine the maturity of a teenager to take on this important role of life as the role of the mother. The author of the publication would like to show that the motherhood of minors, despite being a life crisis, a critical event in the life of a young girl, may also be a developmental opportunity for her, positively influencing for her maturity. en_US
dc.description.abstract Macierzyństwo jest posłannictwem i zadaniem rozwojowym kobiety. Uznawane jest za jedno z ważniejszych zadań życiowych, które realizują kobiety na różnych etapach swojego życia. Macierzyństwo nie tylko znacząco wpływa na życie matki, ale także powoduje wiele zmian na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania: emocjonalnej, społecznej, poznawczej, a także fizycznej. Macierzyństwo nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy jest realizowane przez nastoletnie matki. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania istotnych czynników, warunkujących dojrzałość nastolatki do podjęcia się tej ważnej roli życiowej, jaką jest rola matki. Autorka publikacji chciałaby pokazać, że macierzyństwo nieletnich, mimo iż należy je uznać za kryzys życiowy, krytyczne wydarzenie w życiu młodej dziewczyny, może być dla niej także szansą rozwoju, pozytywnie wpływającą na jej dojrzałość. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject dojrzałość en_US
dc.subject kryzys en_US
dc.subject macierzyństwo en_US
dc.subject nastoletnia matka en_US
dc.subject rozwój en_US
dc.title Dojrzałość do macierzyństwa nastoletnich matek w perspektywie psychospołecznej en_US
dc.title.alternative Maturity of motherhood of teenage mothers in psychosocial perspective en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record