DSpace Repository

Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości

Show simple item record

dc.contributor.author Więcławska, Anna
dc.date.accessioned 2019-04-17T11:32:50Z
dc.date.available 2019-04-17T11:32:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2018, nr 1 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5998
dc.description Family is a model of society for the child. Relationships are a source of information about how adults relate to each other. The child observes the adult world and their behavior. The condition of full protection of the development and maturity of the child is the love of the environment, the acceptance of the parents and the compactness of the family. The proper fulfillment of parental roles, recognition of the rights and duties of the child, and the provision of conditions for comprehensive development, determine the high value of the family's educational environment. They can develop and grow in value people, without inhibitions and prejudices, joyful and open to the world. Family is the first child educator. A properly functioning family creates the most perfect conditions for maturity and human growth. Parents are the most important tutors in developing and raising a child to maturity. en_US
dc.description.abstract Rodzina jest dla dziecka modelem społeczeństwa. Stosunki panujące w niej są dla dziecka źródłem informacji o tym, jak dorosłe osoby odnoszą się do siebie. Dziecko obserwuje świat dorosłych i ich zachowania. Warunkiem pełnego zabezpieczenia rozwoju i dojrzałości dziecka jest miłość otoczenia, akceptacja rodziców i zwartość rodziny. Należyte wypełnienie ról rodzicielskich, uznanie praw i obowiązków dziecka oraz zapewnienie mu warunków wszechstronnego rozwoju decydują o wysokiej wartości rodzinnego środowiska wychowawczego. Mogą w nim rozwijać się i wzrastać wartościowi ludzie, bez zahamowań i uprzedzeń, radośni i otwarci na świat. Rodzina to pierwszy wychowawca dziecka. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stwarza najdoskonalsze warunki dla dojrzałości i wzrostu człowieka. Rodzice są najważniejszymi tutorami w rozwoju i wychowaniu dziecka ku dojrzałości. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject dziecko en_US
dc.subject rodzice en_US
dc.subject rozwój en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject dojrzałość en_US
dc.subject odpowiedzialność en_US
dc.subject child en_US
dc.subject parents en_US
dc.subject development en_US
dc.subject upbringing en_US
dc.subject maturity en_US
dc.subject responsibility en_US
dc.title Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości en_US
dc.title.alternative Parents as a foundation for development and upbringing a child to maturity en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record