Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorTłuściak-Deliowska, Aleksandra
dc.contributor.authorCzyżewska, Monika
dc.date.accessioned2019-04-17T11:21:35Z
dc.date.available2019-04-17T11:21:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 1en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5996
dc.description.abstractCelem niniejszego tekstu jest dyskusja nad „ocenianiem kształtującym”, które już od pewnego czasu cieszy się coraz większym zainteresowaniem w polskim środowisku edukacyjnym. Podstawowe pytania w tym obszarze sprowadzają się do rozstrzygnięcia, czy ocenianie kształtujące jest po prostu rodzajem oceniania, czy raczej swoistą innowacją, procesem, a może zbiorem technik/strategii postępowania dydaktycznego, czy raczej zbiorem zasad efektywnego nauczania, a może czymś innym/czymś więcej? Na podstawie przeglądu dostępnej polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu podjęto próbę wyjaśnienia i uspójnienia terminologii związanej z omawianą problematyką i dookreślenia istoty oceniania kształtującego. Następnie akcent przesunięto w stronę rozważań o kulturze samoregulowanego i autonomicznego uczenia się, bowiem omówione działania i proponowane strategie utożsamiane z „ocenianiem kształtującym” świadczą o zamierzonym tworzeniu specyficznego środowiska dydaktycznego. Syntezę tych rozważań stanowi propozycja teoretycznego modelu oceniania kształtującego opracowana przez Iana Clarka (2012), która stanowi kombinację poznawczych, społecznych i kulturowych teorii uczenia się wyznaczających postępowanie nauczyciela oraz uruchamiających samoregulowane strategie uczenia się uczniów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectdydaktykaen_US
dc.subjectinformacja zwrotnaen_US
dc.subjectkultura uczenia sięen_US
dc.subjectocenianieen_US
dc.subjectocenianie kształtująceen_US
dc.subjectproces kształceniaen_US
dc.subjectsamoregulowane uczenie sięen_US
dc.titleOd funkcji oceniania do kultury samoregulowanego uczenia się, czyli rozprawa o ocenianiu kształtującymen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord