Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKrakowiak, Małgorzata
dc.date.accessioned2019-04-17T10:56:35Z
dc.date.available2019-04-17T10:56:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 1en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5990
dc.descriptionThis article presents educational activities undertaken in the magazine “Family and School” addressed to parents and educators. One of the most important was the publication of the supplement entitled “Family Education” between 1982 and 1989, which showed issues related to family life and parenthood. The content was support and help for parents and educators, who prepared the young generation of Poles for family life. Moreover those articles provided inspiration for conducting classes and conversations on difficult, often embarrassing topics. The articles discussed issues related to preparation of young people to marriage, performing the role of the father and the mother, understanding personal sexual needs. The “Family Education” highlighted demeanours that were shown, as a source of opportunities and threats for young people, in reaching maturity in marriage and family relations.en_US
dc.description.abstractArtykuł prezentuje działania edukacyjno-wychowawcze podejmowane na łamach czasopisma „Rodzina i Szkoła” skierowanego do rodziców i pedagogów. Jednym z ważniejszych było publikowanie w latach 1982-1989 dodatku „Edukacja Rodzinna”, w którym prezentowano zagadnienia związane z życiem rodzinnym i macierzyństwem. Zamieszczone treści były wsparciem i pomocą dla rodziców i pedagogów, którzy przygotowywali młode pokolenie Polaków do życia rodzinnego. Stanowiły one inspirację do prowadzenia zajęć i rozmów na trudne, często krępujące tematy. W artykułach rozważano zagadnienia związane z przygotowaniem młodzieży do zawarcia związku małżeńskiego, pełnieniem roli ojca i matki, rozumieniem własnych potrzeb seksualnych. W „Edukacji Rodzinnej” zwracano uwagę na postawy, które ukazywano, jako źródło szans i zagrożeń w osiąganiu dojrzałości młodych ludzi w związkach małżeńskich i relacjach rodzinnych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectczasopiśmiennictwo XX wiekuen_US
dc.subjectRodzina i Szkołaen_US
dc.subjectdojrzałość rodzicielskaen_US
dc.subjectmałżeństwoen_US
dc.titleEdukowanie do dojrzałości rodzicielskiej w przekazie dodatku „Edukacja Rodzinna” do miesięcznika „Rodzina i Szkoła” w latach 1982-1989en_US
dc.title.alternativeEducating to parental maturity in the supplement “Family Education” to the monthly magazine “Family and School” in 1982-1989en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord