Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKarwowska, Daria
dc.date.accessioned2019-04-17T10:18:38Z
dc.date.available2019-04-17T10:18:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 1en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5983
dc.descriptionThe main focus of this study is the phenomenon of multilingualism described in German scientific literature. The author of the article provides the definition and describes various types of multilingualism analysed already by German scholars. The aim of the review is to present principles of language acquisition and language teaching and learning methods in a polyglot environment. The importance of multilingualism and controversy about this phenomenon have been underlined. The author aims to describe and classify the current state of knowledge about the ability to communicate in more than one language, as well as linguistic diversity, prevalent in modern societies.en_US
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań uczyniono problem wielojęzyczności omówiony na łamach niemieckiej literatury naukowej. Artykuł przybliża definicje oraz rodzaje wielojęzyczności wyróżnione przez niemieckich autorów. Dokonany przegląd prezentuje zarówno przesłanki dotyczące procesu akwizycji języków, praktykę edukacyjną w zakresie wielojęzyczności, jak i znaczenie różnorodności językowej oraz kontrowersje związane z omawianym zjawiskiem. Celem przeglądu jest ustalenie oraz uporządkowanie stanu wiedzy na temat umiejętności posługiwania się wieloma językami w perspektywie globalnej, a także różnorodności językowej stanowiącej normę we współczesnym społeczeństwie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectjęzyk obcyen_US
dc.subjectjęzyk ojczystyen_US
dc.subjectpraktyka edukacyjnaen_US
dc.subjectróżnorodność językowaen_US
dc.subjectsystem językowyen_US
dc.subjectwielojęzycznośćen_US
dc.subjectpedagogyen_US
dc.subjectforeign languageen_US
dc.subjectmother tongueen_US
dc.subjecteducational practiceen_US
dc.subjectlinguistic diversityen_US
dc.subjectlanguage systemen_US
dc.subjectmultilingualismen_US
dc.titleProblem wielojęzyczności w niemieckiej literaturze naukowejen_US
dc.title.alternativeThe problem of multilingualism in German scientific literatureen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord