Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Problematyka gotowości szkolnej w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1989 

      Małek, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      Dziecko rozpoczynające naukę w szkole wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Aby mogło sprostać stawianym przed nim wymaganiom, niezbędne jest osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej. Celem niniejszej analizy jest ...