DSpace Repository

Co ukrywa „świat życia” akademickich pedagogów?

Show simple item record

dc.contributor.author Cierzniewska, Ryszarda
dc.date.accessioned 2014-05-23T11:22:26Z
dc.date.available 2014-05-23T11:22:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2010, nr 2, s. 47-58 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/560
dc.description In the “world of life”, that is in the agreed definitions of significant situations for the given community, there may be buried “a hidden programme” of meanings concerning the attitude of university teachers to the future teachers. Outdistanced or simply negative attitude to dysfunctional education and “helpless” teacher can be transferred into two planes. On the one hand it may become a part of the symbolic violence exerted by the society on educational institutions and ossify a sense of helplessness, of despair or the inferiority at future learners of the pedagogic professions. On the other hand research commitment of university teachers underpinned with negative pre-assumptions may influence the results, directions of undertaken research, or simply low motivation for seeking constructive proposals. en_US
dc.description.abstract W „świecie życia”, a więc w uzgodnionych definicjach znaczących dla danej społeczności sytuacji, może się zawierać „ukryty program” sensów, dotyczących stosunku akademickich nauczycieli do przyszłych pedagogów. Zdystansowany, czy wręcz negatywny stosunek, do dysfunkcjonalnej edukacji i „bezsilnego” nauczyciela może być przenoszony na dwie płaszczyzny. W pierwszej – wpisywać się w przemoc symboliczną, wywieraną przez społeczeństwo na instytucje oświatowe i petryfikować poczucie bezsilności, beznadziei czy niższości u przyszłych adeptów zawodów pedagogicznych. W drugiej – zaangażowanie badawcze akademickich pedagogów, podbudowane negatywnymi założeniami, może wpływać na wyniki, kierunki podejmowanych badań, a także niską motywację do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Co ukrywa „świat życia” akademickich pedagogów? en_US
dc.title.alternative „The world of life”, that is unaware symbolic violence in future teachers’ education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record