DSpace Repository

Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży - między ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym

Show simple item record

dc.contributor.author Radziwiłłowicz, Wioletta
dc.date.accessioned 2018-10-10T12:14:58Z
dc.date.available 2018-10-10T12:14:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 3. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5597
dc.description.abstract Celem opracowania było dokonanie przeglądu teorii i badań nad znaczeniem negatywnych wydarzeń w patogenezie depresji u dzieci i młodzieży oraz wystąpieniu wzrostu pourazowego. Teorie poznawcze zakładają istnienie związków między wydarzeniami życiowymi a charakterystycznymi przejawami depresji: poczuciem obniżonych kompetencji, bezwartościowości, niską samooceną, wewnętrznym negatywnym stylem atrybucji. Postulują one również różnice między- płciowe w mechanizmach podatności na depresję. W artykule przedstawiono rolę wydarzeń życiowych w wystąpieniu pierwszego epizodu depresji i jej nawrotów, z uwzględnieniem stresorów psychologicznych oraz zjawiska rozniecania. Doświadczanie wielu jednocześnie występujących negatywnych wydarzeń oraz nie- konstruktywne radzenie sobie ze stresem stanowią ważne czynniki ryzyka depresji. Depresja rodzica (rodziców), ich utrata (rozwód, śmierć, również samobójcza) to jedne z ważniejszych czynników ryzyka depresji, opisywane przez systemowe teorie rodziny oraz teorię przywiązania. Trauma opuszczenia przez postaci przywiązania i nieprzepracowana żałoba przekształcają się w depresję. Osierocenie ma związek z często występującą w depresji autodestruktywnością oraz rozpadem wiary w dobroć świata. Pustka obiektualna i utrata nadziei na doświadczanie dobrej bliskiej relacji odpowiada załamaniu depresyjnemu. Również czynniki społeczno-ekonomiczne (ubóstwo, postawa „mieć” nad „być” u rodziców) obniżają funkcję rodziny jako źródła bezpieczeństwa i przewidywalności w życiu. Nie u wszystkich dzieci doznających traumatycznych wydarzeń rozwija się depresja. Ich konsekwencją może być wzrost pourazowy, związany z dotychczasową adaptacją, możliwościami poznawczymi, poczuciem kompetencji, świadomością i zdolnością wyrażania swych stanów, wsparciem dorosłych. Jednak osoby doświadczające wzrostu pourazowego często przeżywają depresyjne uczucia i wewnętrznie zmagają się z urazem. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject depresja u dzieci i młodzieży en_US
dc.subject negatywne wydarzenia życiowe en_US
dc.subject system rodzinny en_US
dc.subject przywiązanie i utraty en_US
dc.subject wzrost potraumatyczny en_US
dc.title Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży - między ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym en_US
dc.title.alternative Negative events in children’s and adolescents lives – between the risk of depression and posttraumatic growth en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record