DSpace Repository

Wymiary u/formowania kompetencji komunikacyjnych nauczycieli – refleksja nad edukacją

Show simple item record

dc.contributor.author Malinowska, Joanna
dc.date.accessioned 2014-05-23T11:13:37Z
dc.date.available 2014-05-23T11:13:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2010, nr 2, s. 74-85 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/558
dc.description The research into the quality of the teachers’ communicative competences and the analysis of its conditions in relation to the assumptions of constructionism, interactive theory of communication and the sociology of knowledge theory, are the point of departure for the reflection on teachers’ education. The paper discusses a thesis that the discrepancy between the theory of education and the practice is visible in teachers’ low communicative competences. It results from the imbalance between possibilities of acquiring direct and indirect experience. They build up teacher’s awareness consisting of the knowledge (what I know) and the cognitive style (how I know). Communicative competences can be formed when the two kinds of experience merged as a result of the teacher’s self-education. There are two dimensions - formal and biographical - of the teachers’ education during which the communicative competences are formed. The first one includes the curricula. The second consists of learners’ personal experience. This paper introduces proposals of changes in the approach towards the teachers’ education including only the biographical dimension of becoming a teacher. en_US
dc.description.abstract Wyniki badań w zakresie jakości kompetencji komunikacyjnych nauczycieli oraz analiza ich uwarunkowań w odniesieniu do założeń konstruktywizmu, interakcyjnej teorii komunikacji oraz teorii socjologii wiedzy, stanowią punkt wyjścia do refleksji nad edukacją nauczycieli. Tekst jest rozwinięciem tezy, że rozdźwięk między wiedzą o edukacji a praktyką edukacyjną, wyraża się w niskiej jakości kompetencjach komunikacyjnych nauczycieli i wynika z zachwiania równowagi pomiędzy możliwościami zdobywania przez kandydatów na nauczycieli doświadczeń bezpośrednich i pośrednich. Budują one świadomość nauczycielską, na którą składa się wiedza (co wiem) i styl poznawczy (jak wiem). Kompetencje komunikacyjne mogą uformować się tylko podczas przenikania się obu rodzajów doświadczeń w toku własnej edukacji nauczycieli. Edukacja nauczycieli, podczas której można mówić o procesie u/formowania kompetencji komunikacyjnych, zachodzi w dwóch wymiarach: formalnym i biograficznym. Pierwszy wyraża się w treściach zawartych w programach kształcenia, drugi wymiar stanowią osobiste doświadczenia uczących się. W artykule zawarte zostały propozycje zmian w podejściu do edukacji nauczycieli, uwzględniające włączenie wymiaru biograficznego w proces stawania się nauczycielem. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Wymiary u/formowania kompetencji komunikacyjnych nauczycieli – refleksja nad edukacją en_US
dc.title.alternative The formative dimensions of teachers’ communicative competences – reflection on education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record