DSpace Repository

Perspektywa poznawcza potoczna w kontekście przeszkody epistemologicznej. Głos w dyskusji

Show simple item record

dc.contributor.author Borzyszkowska, Renata
dc.date.accessioned 2014-05-23T11:09:25Z
dc.date.available 2014-05-23T11:09:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2010, nr 2, s. 89-95 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/557
dc.description Proposed in the discussion concerns of everyday cognitive perspective, and its outcome, ie current knowledge about the reality of education, chosen of its elements, objects. Perspective and the result is seen through the prism of the basic parameters. Are related to the training situation with his characteristic changes in the direction of cognitive perspective - towards scientific knowledge, towards erudition. Subject knowledge is situated in the context of epistemological obstacles (G. Bachelard), chosen her examples. en_US
dc.description.abstract Proponowany głos w dyskusji dotyczy potocznej perspektywy poznawczej i jej rezultatu, tj. wiedzy potocznej na temat rzeczywistości edukacyjnej, wybranych jej elementów, obiektów. Perspektywa i rezultat widziane są przez pryzmat podstawowych parametrów. Odnoszone są do sytuacji kształcenia z charakterystycznym dla niego kierunkiem zmiany perspektywy poznawczej – ku poznaniu naukowemu, ku wiedzy naukowej. Przedmiot poznania usytuowany został w kontekście przeszkody epistemologicznej (G. Bachelard), niektórych jej przykładów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Perspektywa poznawcza potoczna w kontekście przeszkody epistemologicznej. Głos w dyskusji en_US
dc.title.alternative Cognitive perspective ordinary in the context of epistemological obstacles en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record