DSpace Repository

Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie

Show simple item record

dc.contributor.author Gara, Jarosław
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:46:09Z
dc.date.available 2018-08-28T10:46:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5532
dc.description The problem of human progression and self-creation is closely related to the interest in the broadly understood human philosophy as well as the philosophy of education. The questions and decisions of human philosophy translate directly into the questions and the resolutions of the philosophy of education. The author’s conceptualization of the title issue is based on exposing such moments of existential human experience as necessity, authenticity, paradoxality, presence trace or tragedy. The aporetic dimensions of progression and self-creation have also been subjected to problematisation: 1. Topicality versus potentiality of being, 2. immanence versus transcendence of being, 3. reality versus the ideal of being, 4. elusiveness versus self-objectification of being, 5. non-autonomy versus autonomy of being. en_US
dc.description.abstract Problem progresji i autokreacji człowieka w sposób ścisły związany jest z przedmiotem zainteresowania szeroko rozumianej filozofii człowieka, jak i filozofii wychowania. Pytania i rozstrzygnięcia filozofii człowieka przekładają się tu wprost na pytania i rozstrzygnięcia filozofii wychowania. Autorska konceptualizacja tytułowego zagadnienia oparta jest na wyeksponowaniu takich momentów egzystencjalnego doświadczenia człowieka, jak: konieczność, autentyczność, paradoksalność, uobecniający ślad, czy tragizm. Problematyzacji poddane zostały również aporetyczne wymiary progresji i autokreacji człowieka: 1. aktualność versus potencjalność bycia, 2. immanencja versus transcendencja bycia, 3. realność versus idealność bycia, 4. nieuchwytność versus samoobiektywizacja bycia, 5. nieautonomiczność versus autonomiczność bycia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika ogólna en_US
dc.subject filozofia wychowania en_US
dc.subject doświadczenie egzystencjalne en_US
dc.subject aporetyczność doświadczenia en_US
dc.subject fenomen autokreacji en_US
dc.subject analiza fenomenologiczno-egzystencjalna en_US
dc.title Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie en_US
dc.title.alternative Existential problematisation of exploration, cognition and self-creation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record