DSpace Repository

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych

Show simple item record

dc.contributor.author Katarzyna, Pardej
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:30:59Z
dc.date.available 2018-08-28T10:30:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5528
dc.description In the article the notion of educational failures and attempt to determine the reasons of this phenomenon occurring in vocational schools and technical colleges are outlined. The expectations of post-industrial economy of the above mentioned schools’ graduates and the success rate in exams certifying professional qualifications and secondary school final exams are presented. Based on specialist literature the reasons for school, didactic, educational and professional failures as well as the choice of the educational and career path are discussed. The process of vocational education is presented along with its elements which may cause educational failures. Some examples of using new technology supporting the process of teaching in vocational schools are given. en_US
dc.description.abstract W artykule przybliżony został termin niepowodzeń edukacyjnych oraz podjęto próbę ustalenia czynników generujących występowanie tego zjawiska u uczniów szkół zawodowych, tj. uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników. Zasygnalizowano oczekiwania gospodarki postindustrialnej stawiane wobec absolwentów wspomnianego typu szkoły oraz zaprezentowano zdawalność uczniów szkół zawodowych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz zdawalność absolwentów technikum na egzaminie maturalnym. Na podstawie literatury ukazano przyczyny niepowodzeń szkolnych, dydaktycznych, edukacyjnych i zawodowych. Omówiony został wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej w kontekście głównego zagadnienia. Przybliżono proces kształcenia zawodowego oraz przedstawiono, jak jego poszczególne elementy mogą spowodować pojawienie się u ucznia szkoły zawodowej niepowodzeń edukacyjnych. Podano przykłady zastosowania nowych technologii wspomagających proces kształcenia w szkole zawodowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject kształcenie zawodowe en_US
dc.subject edukacja formalna en_US
dc.subject niepowodzenia edukacyjne en_US
dc.title Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych en_US
dc.title.alternative The reasons for educational failures of vocational schools students en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record