DSpace Repository

Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych - próba charakterystyki

Show simple item record

dc.contributor.author Wędzińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:27:20Z
dc.date.available 2018-08-28T10:27:20Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5527
dc.description The following article is dedicated to the issues of values preferred by youth. The issue of values is considered in the context of material ethics of Max Scheler. The article presents the results of research which are a basis to make a characteristic of high school, technical and vocational school students in terms of their preferred values. en_US
dc.description.abstract Poniższy artykuł jest poświęcony problematyce wartości preferowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Preferencje wartości rozpatrywane były w odniesieniu do materialnej etyki wartości Maxa Schelera. W artykule zaprezentowane zostały rezultaty badań, na podstawie których scharakteryzowano uczniów: liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych pod względem preferowanych przez nich wartości. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject materialna etyka wartości en_US
dc.subject Max Scheler en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject uczniowie szkół ponadgimnazjalnych en_US
dc.subject wartości en_US
dc.title Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych - próba charakterystyki en_US
dc.title.alternative Value preferences of secondary schools students - a characterization attempt en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record