DSpace Repository

Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii

Show simple item record

dc.contributor.author Chodyna-Santus, Monika
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:12:39Z
dc.date.available 2018-08-28T10:12:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5523
dc.description Medicalization as a process by which nonmedical problems become defined and treated as medical ones, usually in terms of illness and disorders, has been one of the most powerful social phenomenon of the last few decades. The process is still common as various parts of life have become medicalized and medical or quasi-medical remedies are often sought for a numerous range of human diffculties. It turns out that medicalization of different types of life problems is now a common part of our professional, consumer, and market culture. The process of medicalization can also be clearly seen within educational field and using medical or “pseudomedical” terms in the pedagogical field was defined by the theoreticians associated with the New Sociology of Education as “medicalization of school failures”. While the process is undeniably present in everyday school education in the forms of various learning disorders and consequent forms of assessment, teaching and therapy, enabling making profits to some, and causing expenses to others, it rises many controversies and doubts concerning forms of social selection system: applying labels, stigmatization, marking a student. en_US
dc.description.abstract Medykalizacja jako proces, w którym zjawiska „niemedyczne” stają się faktem medycznym opisywanym jako choroba czy zaburzenie jest jednym z najbardziej znaczących zjawisk społecznych ostatnich kilku dekad. Proces jest wyjątkowo ważny i istotny, gdyż trudno nie dostrzec swojego rodzaju ekspansji medycznej interpretacji zachowań czy problemów, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie uzyskałyby statusu zaburzenia czy choroby. Okazuje się, że medykalizacja różnych sfer ludzkiego życia stała się na tyle powszechna, że jest rzeczywistością lekarzy, terapeutów, doradców, ich klientów, jak również została objęta przez mechanizmy rynkowe. Zjawisko medykalizacji jest również wyraźnie widoczne na gruncie edukacyjnym, gdzie stosowanie terminów medycznych czy pseudomedycznych w obszarze pedagogicznym zostało zdefiniowane przez teoretyków związanych z Nową Socjologią Oświaty jako „medykalizacja niepowodzeń szkolnych”. Jest ona możliwa do zaobserwowania w szkolnych realiach w formie zaburzeń uczenia się, diagnozy i różnorodnych terapii (będących dla jednych źródłem zysków, dla innych finansowych strat). Co więcej, wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości wynikających z wprowadzanych przez nią form selekcji społecznej, takich jak etykietowanie, stygmatyzacja czy naznaczanie. Poprzez włączenie zaburzeń edukacyjnych do klasyfikacji chorób m.in. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń (ICD 10) wyraźnie określa się je jako obiektywny stan chorobowy, z drugiej jednak strony mogą być one postrzegane jako stan subiektywny czy konstrukt społeczny istniejący głównie w głowach jego spostrzegaczy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject dysleksja en_US
dc.subject medykalizacja en_US
dc.subject medykalizacja zaburzeń szkolnych en_US
dc.subject pseudonaukowe terapie en_US
dc.title Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii en_US
dc.title.alternative Medicalization of school failures and educational services. Controversy over therapy methods en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record