DSpace Repository

Pedagog szkolny - problem niedookreśloności zadań

Show simple item record

dc.contributor.author Figiel, Angelika
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:08:59Z
dc.date.available 2018-08-28T10:08:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5522
dc.description This article is an attempt to present the tasks of a school pedagogue which, despite numerous legal regulations, are still not clearly defined. For this purpose, the author analyzes the documents regulating work as the school pedagogue emphasizing the changes that have been made over the years. This analysis is preceded by the presentation of the school pedagogue definition approaches and the origin of the establishment of the “new employee” position, including the indication of all the documents governing his work since the appointment of the school pedagogue position by the Ministry of Education until 2017. en_US
dc.description.abstract Artykuł ten jest próbą ukazania zadań pedagoga szkolnego, które mimo licznych zapisów w regulacjach prawnych, wciąż nie są jednoznacznie określone. W tym celu autorka analizuje dokumenty regulujące pracę na stanowisku pedagoga szkolnego, podkreślając zmiany, jakie zostały dokonane na przestrzeni lat. Analizę tą poprzedza prezentacja ujęć definicyjnych pedagoga szkolnego oraz geneza utworzenia stanowiska „nowego pracownika”, ze wskazaniem wszystkich dokumentów regulujących jego pracę od momentu powołania stanowiska pedagoga szkolnego przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania do 2017 roku. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedeutologia en_US
dc.subject pedagog szkolny en_US
dc.title Pedagog szkolny - problem niedookreśloności zadań en_US
dc.title.alternative A school pedagogue - the problem of indefiniteness of the tasks en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record