DSpace Repository

Między etnochoreologią stosowaną a taneczną etnopedagogią. Przykład interdyscyplinarnych badań podłużnych w działaniu

Show simple item record

dc.contributor.author Kubinowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2018-08-27T13:08:06Z
dc.date.available 2018-08-27T13:08:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 1 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5508
dc.description The presented study refers to a niche research area located “in-between” dance ethnography, or in other terms – ethnochorelogy, and dance ethnopedagogy developed and promoted by the author in Polish education. In the described project, ethnochoreological and ethnopedagogicallongitudinalactionresearch was applied. This method is widely used in engaged, participatory social research, and in its essence and methodology shows a far-reaching affinity with the practice of cultural animation. The process ofstagedreconstruction of dance traditions on the multiethnic borderland of north-eastern and central-eastern Polandbecamethe leading topicofconsidered research. en_US
dc.description.abstract Prezentowane opracowanie odnosi się do niszowego obszaru badawczego usytuowanego „pomiędzy” taneczną etnografią, czyli inaczej etnochoreologią oraz taneczną etnopedagogią, rozwijaną i propagowaną przez autora na gruncie polskim. W opisywanym projekcie zastosowano jako podejście badawcze etnochoreologiczno- etnopedagogiczne badania podłużne w działaniu. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w zaangażowanych, partycypacyjnych badaniach społecznych, a w swej istocie i metodyce wykazuje daleko idące pokrewieństwo z praktyką animacji kultury. Tematem wiodącym w badaniach stał się proces scenicznych rekonstrukcji tradycji tanecznych wieloetnicznego pogranicza Polski północno- i środkowo-wschodniej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject badania podłużne w działaniu en_US
dc.subject etnochoreologia en_US
dc.subject etnopedagogia en_US
dc.title Między etnochoreologią stosowaną a taneczną etnopedagogią. Przykład interdyscyplinarnych badań podłużnych w działaniu en_US
dc.title.alternative Between applied ethnochoreology and dance ethnopedagogy. An example of interdisciplinary longitudinal action research en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record