DSpace Repository

Twórczość a wandalizm. Studenckie „rysunki” w sali wykładowej

Show simple item record

dc.contributor.author Bruzdewicz, Gabriela
dc.date.accessioned 2018-08-27T11:36:21Z
dc.date.available 2018-08-27T11:36:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 1 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5500
dc.description The essence of considerations is the information contained in the drawings created by students in the lecture rooms during classes on the tops of the benches. The author pays particular attention to the form of the message, the subject, content and emotions contained in these drawings. The aim of the undertaken research was to visualize the student’s culture texts and remind about the existence of these types of expression, means of communication, as well as to show the richness of their forms and content. Two research problems were been defined, expressed in questions about the way of communicating emotions, expressing oneself and marking one’s identity through the drawings of students and the form by which the creators of drawings realize their existence and mark the territory. en_US
dc.description.abstract Istotą rozważań są informacje zawarte w rysunkach tworzonych przez studentów w salach wykładowych w trakcie zajęć na blatach ławek. Autorka zwraca szczególną uwagę na formę przekazu, tematykę, treść, emocje. Celem podjętych badań było unaocznienie tekstów kultury studentów i przypomnienie o istnieniu tego rodzaju środków wyrazu, środków komunikacji oraz ukazanie ich bogactwa form i treści. Zdefiniowano dwa problemy badawcze wyrażające się w pytaniach o sposób komunikowania emocji, wyrażania siebie i zaznaczenia swojej odrębności, poprzez rysunki studentów oraz o formę, dzięki której twórcy rysunków realizują uwidocznienie swojego istnienia i zaznaczenie terytorium. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject kultura wizualna en_US
dc.subject rysunki na ławkach en_US
dc.subject etnografia wizualna en_US
dc.subject twórczość studentów en_US
dc.subject subkultura studencka en_US
dc.title Twórczość a wandalizm. Studenckie „rysunki” w sali wykładowej en_US
dc.title.alternative Creativity or vandalism. Students’ “drawings” in lecture rooms en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record