DSpace Repository

Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych

Show simple item record

dc.contributor.author Lubiewska, Katarzyna
dc.contributor.author Głogowska, Karolina
dc.date.accessioned 2018-07-03T11:27:34Z
dc.date.available 2018-07-03T11:27:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5476
dc.description.abstract Analiza równoważności pomiarowej staje się powoli lecz konsekwentnie standardem analiz ilościowych w badaniach psychologicznych. Jej celem jest sprawdzenie czy stosowane przez badacza narzędzie pomiarowe (np. skala) ma takie same właściwości pomiarowe w analizowanych przez niego grupach (np. zróżnicowanych w zakresie wieku, kultury czy formy badania). Wykazanie na wstępnym etapie analiz określonego poziomu równoważności pomiarowej uprawnia do dalszego testowania głównych hipotez badawczych dotyczących związków pomiędzy zmiennymi lub różnic średnich badanych konstruktów. W artykule dokonujemy przeglądu strategii i problemów związanych z analizą równoważności pomiarowej celem szerszego przybliżenia metody polskim badaczom. Najpierw opisujemy poziomy równoważności pomiarowej oraz kryteria decyzyjne związane z jej potwierdzeniem. Przedstawiamy również strategie radzenia sobie z brakiem równoważności wskazując na metody bayesowskie. W końcu, prezentujemy przykład przeprowadzenia analiz krok po kroku przy użyciu pakietu ‘lavaan’ środowiska R. Podsumowując, poddajemy refleksji znaczenie tego rodzaju analiz dla badań psychologicznych. Postulujemy przy tym, że analiza równoważności pomiarowej nie ogranicza badaczy, a raczej zwiększa precyzję wnioskowania w badaniach psychologicznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject równoważność pomiarowa en_US
dc.subject psychometria en_US
dc.subject badania międzykulturowe en_US
dc.subject psychologia porównawcza en_US
dc.title Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record