DSpace Repository

Analiza danych podłużnych Modelowanie latentnych krzywych rozwojowych

Show simple item record

dc.contributor.author Zając-Lamparska, Ludmiła
dc.contributor.author Warchoł, Łukasz
dc.contributor.author Deja, Monika
dc.date.accessioned 2018-07-03T11:15:29Z
dc.date.available 2018-07-03T11:15:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5473
dc.description.abstract Zjawiska leżące w obszarze zainteresowań psychologii mają bardzo często charakter dynamiczny. Wynika stąd konieczność stosowania schematów badawczych i analiz statystycznych umożliwiających identyfikację zmiany i jej charakterystykę. Artykuł prezentuje jedną z intensywnie rozwijających się aktualnie metod analizy zmiany: modelowanie latentnych krzywych rozwojowych (LGCM, latent growth curve modeling), będące jedną z odmian SEM (structural equation modeling). Zaletą LGCM jest dostarczanie informacji o dwóch aspektach analizowanej zmiany: jej przeciętnym („typowym”) przebiegu oraz indywidualnym zróżnicowaniu trajektorii zmiany. To odróżnia LGCM od tradycyjnych metod, jak ANOVA z powtarzanymi pomiarami czy analiza szeregów czasowych, które analizują zmianę na poziomie średniej tendencji w grupie. Dodatkowo LGCM umożliwia ocenę związku między wyjściowym poziomem zmieniającej się właściwości a przebiegiem zmiany. W artykule wyjaśniamy istotę LGCM, charakteryzujemy etapy przeprowadzania tej analizy, ilustrując je przykładami z badań oraz wskazujemy na dodatkowe możliwości tej metody analizy danych, jak modelowanie zmian krzywoliniowych, włączanie do modelu predyktorów czy modelowanie krzywych rozwojowych dla wielu grup. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject modelowanie latentnych krzywych rozwojowych en_US
dc.subject analizowanie zmiany en_US
dc.subject czynniki latentne zmiany en_US
dc.title Analiza danych podłużnych Modelowanie latentnych krzywych rozwojowych en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record