DSpace Repository

Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru

Show simple item record

dc.contributor.author Mańkowska, Beata
dc.date.accessioned 2018-07-03T11:08:08Z
dc.date.available 2018-07-03T11:08:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5471
dc.description.abstract Zagadnieniu stresu poświęcono wiele uwagi na przestrzeni długich lat badań, jednak jedno z jego najbardziej drastycznych skutków, wypalenie zawodowe wciąż nie zostało w pełni poznane w zakresie jego istoty, jak i kluczowych mechanizmów. Trafna i rzetelna diagnoza tego zjawiska nie jest możliwa z uwagi na mnogość mikroparadygmatów, w jakich prowadzone są badania. W literaturze przedmiotu nie ma jednomyślności co do samej definicji wypalenia zawodowego, istnieje też wiele narzędzi jego pomiaru pozostających w służbie mnożących się teorii i choć dominującą w tym zakresie na całym świecie wciąż pozostaje koncepcja Christiny Maslach, zdają się budzić zastrzeżenia, zarówno jej założenia, jak i narzędzie pomiarowe. Celem artykułu jest wzbudzenie krytycznej refleksji nad brakiem spójnej wiedzy o problemie, co istotnie utrudnia trafną diagnozę oraz skuteczną prewencję. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject stres en_US
dc.subject wypalenie zawodowe en_US
dc.subject narzędzia pomiaru en_US
dc.title Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record