Filter by: Subject

Results Per Page:

braki danych (1)
imputacje nieparametryczne (1)
metoda największej wiarygodności (1)
wielokrotne imputacje (1)