Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Wojciech Walat
  Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Daniel Kukla
  Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy
 • Barbara Kutrowska
  Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej
 • Lucyna Myszka-Strychalska
  Koncepcje rozwoju zawodowego - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się
 • Angelika Felska
  Współczesny Uniwersytet Ludowy. Tradycja i innowacyjność

 • Raporty z badań
 • Urszula Jeruszka
  Zatrudnialność osób młodych i starszych. Przekonania i działania pracodawców
 • Svitlana Kohut
  Європейські тенденції розвитку освіти та їхній вплив на професійну підготовку в Україні
 • Joanna Augustyniak
  Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej szkoły
 • Joanna Księska-Koszałka
  Prężność a zainteresowania zawodowe. Badania maturzystów
 • Elżbieta Sałata, Judyta Dorociak
  Aspiracje edukacyjno-zawodowe studentów
 • Monika Borgiasz
  Kompetencje przedsiębiorcze - ich rola i znaczenie w pracy współczesnego nauczyciela
 • Zuzanna Sury
  Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły
 • Katarzyna Pardej
  Wyobraźnia jako komponent myślenia technicznego
 • Ewelina Wasik
  Konstrukcja i psychometryczna weryfikacja Kwestionariusza Orientacji Konsumpcyjnej (KOK)

 • Recenzje
 • Andrzej Radziewicz-Winnicki
  Zdzisława Wołka / Kultura pracy profesjonalisty

 • Sprawozdania
 • Izabella Kust
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Personalizm pracy ludzkiej - współczesne konotacje
 • Joanna Michalak-Dawidziuk
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ścieżki Edukacyjne Polaków za Granicą
 • Łukasz Brzeziński
  VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie Edukacja dla przyszłości
 • Najnowsze pozycje