Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorHarciarek, Michał
dc.date.accessioned2018-04-10T11:16:21Z
dc.date.available2018-04-10T11:16:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 1.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5336
dc.description.abstractZaburzenia uwagi oraz spowolnienie psychoruchowe należą do najczęściej obserwowanych następstw przewlekłej niewydolności nerek i związanej z nią dializoterapii. Choć mechanizm powstawania tychże problemów nie został jednoznacznie określony, wiele danych wskazuje na związek deficytów uwagi i spowolnienia psychoruchowego w tej grupie pacjentów zarówno z postępującą neurointoksykacją wywołaną chorobą nerek, jak i nasilającymi się zaburzeniami naczyniowymi, zwłaszcza u pacjentów poddawanych wieloletniej hemodializoterapii. Wraz z wiekiem obserwuje się też obniżenie filtracji kłębuszkowej oraz wzrost zachorowań na choroby układu krążenia, czemu towarzyszy również pogarszanie się procesów uwagi i sprawności psychomotorycznej. W artykule zaprezentowane zostały dane neuropsychologiczne, biochemiczne i psychofizjologiczne świadczące o tym, że badania pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek mogą przyczynić się do stworzenia metamodelu poznawczego starzenia, który pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie poznawcze i związany z nim poziom aktywności dnia codziennego zarówno osób w podeszłym wieku, jak i szerokiej grupy pacjentów z różnego typu przewlekłymi chorobami somatycznymi.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectzaburzenia uwagien_US
dc.subjectneglekten_US
dc.subjectspowolnienie psychoruchoween_US
dc.subjectchoroby przewlekłeen_US
dc.subjecthemodializaen_US
dc.subjectpoznawcze starzenieen_US
dc.titleZaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzeniaen_US
dc.title.alternativeAttention disorders among people with chronic kidney failure: implications for recognizing cognitive agingen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord