DSpace Repository

Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt

Show simple item record

dc.contributor.author Tomalski, Przemysław
dc.contributor.author Dopierała, Aleksandra
dc.date.accessioned 2018-04-10T11:06:26Z
dc.date.available 2018-04-10T11:06:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 1. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5335
dc.description.abstract Percepcja mowy obejmuje informacje pochodzące z wielu zmysłów. Integracja informacji polimodalnych jest jednym z procesów składowych przetwarzania języka i ma istotne znaczenie dla percepcji mowy nie tylko w dorosłości, ale także od pierwszych miesięcy życia. W niniejszym artykule prezentujemy wybiórczy przegląd najważniejszych badań nad mózgowymi korelatami percepcji twarzy i mowy w pierwszym roku życia. Stanowią one ilustrację tego, jak wczesne do- świadczenia percepcyjne kształtują funkcje mózgu w odniesieniu do istotnych bodźców społecznych o charakterze polimodalnym. W artykule przedstawiamy zmiany koncepcji organizacji funkcji mózgu w ostatnich dekadach, a także znaczenie procesów rozwoju dla rozumienia sposobu wyłaniania się specyfiki funkcjonalnej kory mózgowej. Następnie omawiamy zachodzące równolegle w rozwoju procesy ograniczania biegłości percepcyjnej dla twarzy i dźwięków mowy oraz ich korelaty mózgowe. Na koniec przybliżamy badania wspierające tezę, że rozwój funkcjonalny kory prowadzi do wyłaniania się polimodalnych reprezentacji bodź- ców społecznych w mózgu już we wczesnym dzieciństwie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject rozwój funkcjonalny mózgu en_US
dc.subject niemowlę en_US
dc.subject mowa en_US
dc.subject percepcja twarzy en_US
dc.subject percepcja polimodalna en_US
dc.subject ograniczanie biegłości percepcyjnej en_US
dc.title Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt en_US
dc.title.alternative Functional brain development - examples of face and speech processing in infancy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record