Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKulik, Agnieszka
dc.contributor.authorGrądziel, Joanna
dc.contributor.authorSmotrycka, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-04-10T10:16:19Z
dc.date.available2018-04-10T10:16:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 1.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5328
dc.description.abstractCelem podjętych badań jest odpowiedź na następujące pytanie: Jakie dyspozycje podmiotowe młodych kobiet są istotnymi czynnikami ułatwiającymi podejmowanie zachowań zdrowotnych? Założono, że szczególne znaczenie dla podejmowania zachowań zdrowotnych będą miały następujące dyspozycje (zasoby) podmiotowe: samoocena, inteligencja emocjonalna i reakcja na trudności. Badania przeprowadzono na próbie 139 studentek, w wieku od 19 do 23 lat (M = 19,82, SD = 1,21). Użyto następujących metod: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyń- skiego (IZZ), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Skalę Samooceny SES Rosenberga i kwestionariusz Brief COPE Carvera. Dyspozycje podmiotowe sprzyjające zachowaniom zdrowotnym zostały określone za pomocą analizy regresji metodą krokową. W przyjętym modelu najistotniejsze okazały się dwa czynniki: wykorzystanie emocji w myśleniu i działaniu (β = 0,41) oraz poczucie humoru (β = 0, 23), które wyjaśniają łącznie około 25% zmienności zachowań zdrowotnych zbadanych studentek. Uzyskane wyniki pokazują, że zdolność wykorzystania emocji w działaniu oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami poprzez poczucie humoru są istotnie związane z podejmowaniem zachowań zdrowotnych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectzachowania zdrowotneen_US
dc.subjectstudentkien_US
dc.subjectkobietyen_US
dc.subjectdyspozycje podmiotoween_US
dc.titleDyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnychen_US
dc.title.alternativePersonal resources conducive to making health behaviours among femaleen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord