Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKurzępa, Jacek
dc.date.accessioned2014-05-19T10:56:23Z
dc.date.available2014-05-19T10:56:23Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s. 35-48en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/504
dc.descriptionAfter analyzing the meaning of generation and results of the researches author shows the typology of Polish young people’s attitudes towards their lives. He points out their life’s goals, the values which are important to them and the influence of it to young people’s every day activities. Among the other types we can find “ the Mctype” or the type called “Jellyfish”. The second one describes young people who are physically attractive but mentally they are able to behave in very wrong and dangerous way. They are also able to break all rules and norms and they can concentrate only on present day. The author concludes that although young people don’t have collective experience this “not having” could be the base to create the generation community.en_US
dc.description.abstractNa bazie refleksji dotyczącej pojęcia pokolenia oraz analizy badań własnych i zastanych autor przedstawia swoją typologię przyjmowanych obecnie przez młodych Polaków postaw życiowych. Przygląda się im poprzez wskazania, jakie cele życiowe i jakie wartości są dla nich ważne oraz co w efekcie to przynosi, tzn. jakie przyjmują formy aktywności życiowej. Wśród przywołanych typów znajdujemy np. typ wagabundy, konkwistadora czy Mctyp. Poza tym autor opisuje postawę określoną mianem „meduza”, którą cechuje się młodzież zewnętrznie piękna, godna podziwu, ale wewnętrznie gotowa do najgorszych czynów, łamania wszelkich norm i zasad, zapatrzona w samą siebie oraz nastawiona na teraźniejszość. W efekcie autor stawia tezę, że mimo iż twierdzi się, że współcześnie młodzież nie ma jakiegoś szczególnego wydarzenia, które mogłoby stanowić jej legendę i stać się wspólnym mianownikiem tworzącym solidarność pokolenia, paradoksalnie w tej „obecności poprzez nieobecność” dostrzega się zarzewie wspólnoty pokoleniowej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.titleArchipelag młodości - próba typologii stylów życia młodego pokoleniaen_US
dc.title.alternativeArchipelag of youthen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord