Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorStasiak, Justyna
dc.date.accessioned2014-05-19T09:57:30Z
dc.date.available2014-05-19T09:57:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s. 151-168en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/496
dc.descriptionIn this article I presented a mechanism of intergeneration transmission in relation to the process of shaping attitudes towards sexuality. The main purpose was to show the results of research aimed at discovering (or not) connections existing between the parents’ attitudes toward sexuality and the attitudes of their children towards the same issue. For that reason, after a short, theoretical discussion of the defined variables the research procedure was described as well as the results of the research.en_US
dc.description.abstractW niniejszym artykule przedstawiony został mechanizm transmisji międzypokoleniowej w odniesieniu do procesu kształtowania się postaw wobec seksualności. Jego zasadniczym celem było zaprezentowanie wyników badań zmierzających do wykrycia związków (bądź ich braku) występujących pomiędzy postawami rodziców wobec seksualności a postawami ich dzieci dotyczącymi tego samego aspektu. Z tego powodu, po krótkim, teoretycznym omówieniu definiowanych zmiennych, opisano procedurę badawczą oraz uzyskane efekty pracy.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.titleTransmisja międzypokoleniowa postaw wobec seksualnościen_US
dc.title.alternativeIntergeneration transmission attitudes towards sexualityen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord