DSpace Repository

Wartości deklarowane u żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe

Show simple item record

dc.contributor.author Molesztak, Aldona
dc.date.accessioned 2018-02-12T12:09:45Z
dc.date.available 2018-02-12T12:09:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Molesztak Aldona, Wartości deklarowane u żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe, W: Obywatel w mundurze: aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, red. H. Spustek, Wrocław 2012, s. 262-280. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4964
dc.description The aim of the research was to determine conditions for happy and successful life and the desire to live against the backgrounds of values declared by soldiers and their workplace. Out of 239 soldiers participating in the research 115 served abroad and 124 stayed in Poland. The study has shown no confirmation as to the differences between the two groups in the study. The major values constituting the axis for the research have been determined as those referring to health, material status, moral, humanistic and scientific values. The soldiers in the research listed the following as the most important conditions for happy and successful life: health, successful family life, good material conditions, doing the job they like, success at work. The desire to live is however much stronger than the feeling of happiness among the research sample as the soldiers also feel that they deserve much more than they have already received. Considering the experience gained by the soldiers leaving their country to serve abroad it should be proposed that the next studies should refer to the site of military missions, conducted tasks and the time passed since the return from the mission. Those factors might differentiate the soldiers. en_US
dc.description.abstract Celem przeprowadzonych badań było określenie warunków szczęśliwego udanego życia, pragnienia życia na tle wartości deklarowanych przez żołnierzy oraz ich miejsca pracy. Badaniami objęto 239 żołnierzy. 115 żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa i 124 żołnierzy pozostających w kraju. Przeprowadzone badania nie potwierdzają istnienia znaczących różnic między badanymi grupami. Najważniejsze wartości stanowiące niejako oś wyznaczone zostały przez wartości zdrowotne, materialne, moralne, humanistyczne i naukowe. Do najważniejszych warunków udanego szczęśliwego życia badani zaliczyli: zdrowie, udane życie rodzinne, dobre warunki materialne, wykonywanie ulubionej pracy, sukcesy w pracy. Pragnienie życia jest dużo silniejsze niż szczęście u badanych oraz uznają, że zasługują na dużo więcej niż otrzymali. Z uwagi na doświadczenia zdobyte przez żołnierzy wyjeżdżających na służbę poza granicę kraju warto w kolejnych badaniach odnieść się do miejsca misji wojskowej, wykonywanych zadań i czasu jaki upłynął od powrotu z misji do kraju. Być może te czynniki będą różnicowały żołnierzy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych en_US
dc.subject wartości en_US
dc.subject poczucie szczęścia en_US
dc.subject warunki szczęśliwego życia en_US
dc.subject misje wojskowe en_US
dc.subject values en_US
dc.subject feeling of happiness en_US
dc.subject happy and successful life conditions en_US
dc.subject military missions en_US
dc.title Wartości deklarowane u żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe en_US
dc.title.alternative Declared values of soldiers going on military missions
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record