Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKalkowska, Natalia
dc.date.accessioned2017-11-23T14:07:17Z
dc.date.available2017-11-23T14:07:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW 2017, T. 4, s. 84-94.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4558
dc.descriptionIn this article I presented a number of didactic methods that can be used to introduce elements of regional education into the classroom. I also described the proper teaching aids and pointed out literature which is useful in my opinion. I did not specify the age of the students for whom the particular items should be intended, leaving this decision to the teachers. In the last part of the text I discussed an example of my own Polish lesson on regional issues (socalled good teaching practice) and I attached it's syllabus as an annex.en_US
dc.description.abstractW artykule przedstawiłam szereg metod dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane podczas wprowadzania na lekcjach elementów edukacji regionalnej. Opisałam również właściwe temu zagadnieniu pomoce dydaktyczne i wskazałam przydatną z mojego punktu widzenia literaturę. Nie określałam przy tym wieku uczniów, dla których poszczególne z wymienianych elementów powinny być przeznaczone, pozostawiając tę decyzję nauczycielom. W ostatniej części tekstu omówiłam przykład własnej lekcji języka polskiego o tematyce regionalnej (tzw. dobra praktyka nauczycielska) i załączyłam jej scenariusz jako aneks.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantówen_US
dc.subjectKociewieen_US
dc.subjectedukacja regionalnaen_US
dc.subjectmetody dydaktyczneen_US
dc.subjectregional educationen_US
dc.subjectteaching methodsen_US
dc.titleMetody i pomoce dydaktyczne wspierające wdrażanie edukacji regionalnej podczas lekcji języka polskiego (na przykładzie Kociewia)en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord