REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej. Podstawowym warunkiem opublikowania pracy jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

ISSN 2353-8686

Redaktor naczelna: Natalia Kalkowska

Wszelkie pytania oraz prace prosimy kierować na adres: zeszyty.urd.ukw@gmail.com

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more