Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej. Podstawowym warunkiem opublikowania pracy jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Redaktor naczelna: Natalia Kalkowska

ISSN 2353-8686

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej