Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Tom „Sponad” Juliana Przybosia - awangardowy eksperyment 

      Piotrowski, Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
      W artykule pt. „Tom Sponad Juliana Przybosia – awangardowy eksperyment” w stulecie awangardy w Polsce przypominam owoc współpracy poety Juliana Przybosia z malarzem Władysławem Strzemińskim. Z tomu Sponad (1930) wybieram ...