Wyświetlanie pozycji 5-6 z 6

  • Od Lippiego do Beksińskiego. O ekfrazach w twórczości poetyckiej Michała Siewkowskiego 

   Skawiński, Damian (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
   Niniejszy artykuł poświęcono omówieniu zjawiska ekfraz, rozumianych jako literackie opisy (i interpretacje) dzieł sztuki, w twórczości poetyckiej Michała Siewkowskiego. Nakreślono syntetyczny rys teoretyczny ekfrazy, ...
  • Tom „Sponad” Juliana Przybosia - awangardowy eksperyment 

   Piotrowski, Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2017)
   W artykule pt. „Tom Sponad Juliana Przybosia – awangardowy eksperyment” w stulecie awangardy w Polsce przypominam owoc współpracy poety Juliana Przybosia z malarzem Władysławem Strzemińskim. Z tomu Sponad (1930) wybieram ...