DSpace Repository

Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Wąchal, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-09-28T12:24:58Z
dc.date.available 2017-09-28T12:24:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 3, s. 371-383. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4458
dc.description The objective of this paper is to investigate the issue of social perception of fear. The starting point is the conclusion that fear has been considered differently throughout the history. We focuses on classic approaches, majority of which considered fear negatively, assessing it from a moral point of view as the lack of virtue and fortitude. These classic approaches have an indelible impact on how the phenomenon of fear is perceived and which revolutionised the approach to fear, both in theory and in terms of social awareness. en_US
dc.description.abstract Głównym zadaniem niniejszego artykułu jest prześledzenie społecznego postrzegania zjawiska lęku. Punktem wyjścia jest konstatacja, że lęk był rozmaicie oceniany na przestrzeni dziejów. Uwaga poświęcona została klasycznym ujęciom problematyki lęku, które zjawisko lęku wartościują przeważnie negatywnie, oceniając lęk z moralnego punktu widzenia jako brak cnoty męstwa. Te klasyczne ujęcia wywarły niezatarty wpływ na postrzeganie zjawiska lęku i dokonały rewolucji w spojrzeniu na lęk, zarówno w teorii, jak i w świadomości społecznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject lęk en_US
dc.subject fear en_US
dc.title Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej en_US
dc.title.alternative Social evaluation of fear in Greek, Hellenistic and Christian school of thought en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record