DSpace Repository

Stres pourazowy i przywiązanie u kobiet osadzonych - rola czynników zagrażających i chroniących

Show simple item record

dc.contributor.author Gąsior, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-09-28T11:57:45Z
dc.date.available 2017-09-28T11:57:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 3, s. 420-439. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4455
dc.description Introduction. The aim of the study was to determine the relationship bet-ween adverse childhood experiences and intensity of post-traumatic stress and at-tachment, sense of coherens and resilience of imprisoned women. Method. The investigation applied a Gasior’s Family-of-Origin Dysfunctional Scale, Briere’s Trauma Symptom Inventory – 2, Adult Attachment Scale (Collins, Read), Antonovsky’s Sense of Coherence Scale, and Resilience Measure Questionnaire (Gąsior, Chodkiewicz, Cechowski). The investigated group included 76 incarcered women, average age of respondents was 38 years. Statistical analyses included the analysis of variance, and structural modeling (PLS-PM). Results. Disfunctional parenting practices and negative image of the parents are moderately but significantly associated with symptoms of post-traumatic stress. Post- traumatic stress is associated with the dimensions of attachment, the force of its relationship is twice higher for anxiety attachment than avoidance attach-ment. Sense of coherence and resilience understood as a resultant of personal, social and family relationships is negatively associated with unsecure dimensions of attachment. Conclusions. The risks factors associated with the adverse childhood experiences and functionig of the parents are associated with posttraumatic stress and unsecure of attachment in incarcered women. en_US
dc.description.abstract Wprowadzenie. Celem badań było zbadanie związków między niekorzystnymi doświadczeniami dzieciństwa i objawami stresu pourazowego a wymiarami przywiązania w kontekście czynników chroniących, jakimi są koherencją i prężnością u kobiet inkarcerowanych. Metoda. Narzędzia badawcze: Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia (SDRP) Gąsiora, Inwentarz Symptomów Traumatycznych (TSI-2) Briere’a w tłumaczeniu Gąsiora, Skala Przywiązania Dorosłych (AAS) Collins i Reada w adaptacji Lubiewskiej, Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego oraz Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26) Gąsiora, Chodkiewicza i Cechowskiego. Badana grupa liczyła 76 kobiet inkarcerowanych, średnia wieku 38 lat. Do opracowania statystycznego zastosowano analizę wariancji i modelowanie równań strukturalnych metodą PLS-PM. Wyniki. Niefunkcjonalne praktyki rodzicielskie i negatywny obraz rodziców są istotnie powiązane z objawami stresu pourazowego. Stres pourazowy powiązany jest z wymiarami przywiązania, przy czym siła jego związku jest dwukrotnie większa w przypadku niepokoju przywiązaniowego niż unikania. Zarówno poczucie koherencji, jak i prężność jako czynniki chroniące są negatywnie powiązane z pozabezpiecznymi wymiarami przywiązania. Wnioski. Czynniki zagrażające rozwojowi związane z niekorzystnymi doświadczeniami dzieciństwa i traumatyzującym funkcjonowaniem rodziców istotnie powiązane są ze stresem pourazowym i pozabezpiecznymi wymiarami przywiązania u kobiet inkarcerowanych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject trauma dzieciństwa en_US
dc.subject stres pourazowy en_US
dc.subject przywiązanie en_US
dc.subject prężność en_US
dc.subject kobiety inkarcerowane en_US
dc.subject metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów en_US
dc.subject childhood trauma en_US
dc.subject post-traumatic stress en_US
dc.subject attachment en_US
dc.subject resilience en_US
dc.subject incarcered women en_US
dc.subject Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM) en_US
dc.title Stres pourazowy i przywiązanie u kobiet osadzonych - rola czynników zagrażających i chroniących en_US
dc.title.alternative Post-traumatic stress and attachment in incarcered women - the role of risk and protective factors en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record