DSpace Repository

Moralność jako kluczowa operacja systemowa w teorii Niklasa Luhmanna

Show simple item record

dc.contributor.author Wieczorek-Orlikowska, Joanna
dc.date.accessioned 2017-07-27T12:39:52Z
dc.date.available 2017-07-27T12:39:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2015, Tom 14. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4203
dc.description Morality in the systems theory of Niklas Luhmann has a special place as a formula that enables communication, in other words functioning of the mechanism of the self-processing. Over the centuries this role in the system has evolved and today morality faces utterly new challenges. Will she still fulfill her commitments in the face of crisis of current values? Do we need new standards of behaviour in an era of progressive complexity? en_US
dc.description.abstract Moralność w teorii systemów Niklasa Luhmanna zajmuje miejsce szczególne, jako formuła umożliwiająca komunikację, a więc funkcjonowanie mechanizmu samoprzetwarzania. Na przestrzeni wieków jej rola w systemie ewoluowała, a współcześnie stają przed nią zupełnie nowe wyzwania. Czy nadal będzie spełniała swoje zadania w obliczu kryzysu dotychczasowych wartości? I czy w dobie postępującej złożoności potrzebne nam są nowe normy postępowania? en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject moralność en_US
dc.subject system en_US
dc.subject samoprzetwarzanie en_US
dc.subject autopoiesis en_US
dc.subject komunikacja en_US
dc.title Moralność jako kluczowa operacja systemowa w teorii Niklasa Luhmanna en_US
dc.title.alternative Morality as crucial systemic operation in the theory of Niklas Luhmann en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record