Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorNuzzo, Beata
dc.date.accessioned2017-07-27T12:32:12Z
dc.date.available2017-07-27T12:32:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŚwiat Idei i Polityki 2015, Tom 14.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4202
dc.descriptionPolitical and economic integration of countries taking place within the European Union leads to the modification of certain traditional features of the state’s sovereignty, such as, for example, exclusive judiciary competence within the state’s territory or independent financial, budget and fiscal policy. This calls for the analysis whether, and if so, to what extent, being the EU member state influences the country’s sovereignty. There are two contrasting views regarding this matter: some theoreticians claim that this integration limits or even eliminates the country’s sovereignty, while others argue that countries retain their sovereignty, and integration is the manifestation of sovereignty. The aim of the article is to reflect on these theories in the context of a new paradigm of EU member states’s sovereignty, which takes into account new relations between such agents as an individual, society, nation, or state.en_US
dc.description.abstractPolityczna i gospodarcza integracja państw dokonująca się w ramach Unii Europejskiej powoduje modyfikację, przynajmniej niektórych, tradycyjnych atrybutów suwerenności państwa, takich jak np. wyłączna kompetencja jurysdykcyjna odnośnie do własnego terytorium i obywateli czy prowadzenie samodzielnej polityki finansowej, budżetowej i fi skalnej. Daje to asumpt do badań mających na celu ustalenie, czy i na ile członkostwo państwa w Unii Europejskiej wpływa na jego suwerenność. Opinie w tej kwestii są podzielone: część teoretyków utrzymuje, że integracja ta ogranicza, a nawet znosi suwerenność państw, inni natomiast twierdzą, że państwa zachowują swą suwerenność, a integracja jest właśnie przejawem realizacji suwerenności a nie jej ograniczania. Celem niniejszego artykułu jest więc analiza i refleksja dotycząca wspomnianych teorii, również w kontekście tezy o nowym paradygmacie suwerenności państw unijnych uwzględniającym nowe relacje pomiędzy takimi podmiotami, jak jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKWen_US
dc.subjectUnia Europejskaen_US
dc.subjectintegracjaen_US
dc.subjectsuwerennośćen_US
dc.subjectkompetencjeen_US
dc.subjectpaństwoen_US
dc.subjectwładzaen_US
dc.subjectstosunki międzynarodoween_US
dc.titlePaństwa członkowskie Unii Europejskiej: nowy paradygmat suwerenności? Zarys problemuen_US
dc.title.alternativeEU member states: a new paradigm of sovereignty? An outline of the issueen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord