Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorNowakowski, Emil
dc.date.accessioned2017-07-27T11:03:51Z
dc.date.available2017-07-27T11:03:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŚwiat Idei i Polityki 2015, Tom 14.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4193
dc.descriptionThe article presents a brief overview of the balance of the effects of the economic transformation in Poland, in the last 25 years. The text of the article consists of three parts. Firstly, a brief description of the circumstances of the legislation constituting the foundation for the construction of a capitalist economy in Poland. The second part is to present Polish macroeconomic indicators compared to selected other countries. The third part is the presentation of data on the impact of economic development on the Polish living standards of the country. On the basis of this analysis conclusions were drawn. They concern the Polish economic growth compared to other post-socialist countries, and the material situation of the Polish population.en_US
dc.description.abstractW artykule przedstawiono krótki zarys bilansu efektów transformacji gospodarczej w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. Tekst składa się z trzech części. Pierwsza to krótki opis okoliczności powstania ustawodawstwa stanowiącego fundament budowy gospodarki kapitalistycznej w Polsce. W części drugiej autor przedstawia wskaźniki makroekonomiczne Polski na tle wybranych krajów. Trzecia część to przedstawienie danych na temat wpływu ekonomicznego rozwoju Polski na poziom życia jej mieszkańców. Na podstawie niniejszej analizy sformułowano wnioski. Dotyczą one tempa wzrostu gospodarczego Polski na tle innych krajów postsocjalistycznych oraz materialnej sytuacji ludności Polski.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKWen_US
dc.subjecttransformacjaen_US
dc.subjectprywatyzacjaen_US
dc.subjectbezrobocieen_US
dc.subjectdług publicznyen_US
dc.subjectwynagrodzeniaen_US
dc.subjectgospodarkaen_US
dc.subjecttransformationen_US
dc.subjectprivatisationen_US
dc.subjectunemploymenten_US
dc.subjectpublic debten_US
dc.subjectwagesen_US
dc.subjecteconomyen_US
dc.titleAnaliza i ocena osiągnięć gospodarczych Polski w latach 1989-2015en_US
dc.title.alternativeAnalysis and evaluation of the economic achievements of Polish in the years 1989-2015en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord