DSpace Repository

Kwestie gender w polityce edukacyjnej. Analiza programów polskich partii politycznych

Show simple item record

dc.contributor.author Zawadzka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-07-27T10:48:48Z
dc.date.available 2017-07-27T10:48:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2015, Tom 14. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4191
dc.description In this article, I gave the analysis of the position of Polish political parties to issues of education and gender. I analyzed the topic of philosophical issues to the LGBT community. The intention of the research was demonstrate how the parties relate to issues of gender, so it identify and propose what changes in the context of education policy. It used an analysis of existing documents (declarations, programs) and expression of individual politicians. On the basis of the study I pointed to the division between left and right side of the political scene in the context of philosophical issues. en_US
dc.description.abstract W niniejszym artykule analizie poddano stanowiska polskich partii politycznych wobec tematyki edukacyjnej i gender. Przeanalizowano wątek kwestii światopoglądowych wobec środowiska mniejszości seksualnych. Zamierzeniem badawczym było wykazanie, jak partie odnoszą się do tematyki gender, z czym ją utożsamiają i jakie zmiany proponują w kontekście polityki edukacyjnej. Zastosowana została analiza zastanych dokumentów (deklaracji, programów) oraz wypowiedzi poszczególnych polityków. Na podstawie prowadzonych badań wskazano na podział na lewicę i prawicę w kontekście kwestii światopoglądowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject gender en_US
dc.subject partie polityczne en_US
dc.subject mniejszości seksualne en_US
dc.subject światopogląd en_US
dc.subject political parties en_US
dc.subject sexual minorities en_US
dc.subject philosophical issues en_US
dc.title Kwestie gender w polityce edukacyjnej. Analiza programów polskich partii politycznych en_US
dc.title.alternative Issues of gender in educational policy. Analysis of Polish political programs en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record