REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Kultura masowa - aktywni konsumenci, bierni obywatele? Implikacje w sferze publicznej

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Wenderlich, Paulina
dc.date.accessioned 2017-07-27T10:36:43Z
dc.date.available 2017-07-27T10:36:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2015, Tom 14. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4190
dc.description The research problem brought up by the author of the present article is the activity vs passivity of citizens of mass culture in the widely understood context. The technological progress, globalizational processes, the unification and creation of needs, the appearance of new media, a bias in favour of success and prestige, the broadly defined consumerism are only a few of the factors which contribute to break off the relationships with space and time. They cause, inter alia, the standardization of transmissions and distorting reality. These phenomena are an inherent part of the mass culture, its positive and negative implications in the public sphere. en_US
dc.description.abstract Problemem badawczym poruszanym przez autorkę niniejszego artykułu jest aktywność vs bierność obywateli w kontekście szeroko rozumianej kultury masowej. Postęp technologiczny, procesy globalizacyjne, ujednolicenie i kreowanie potrzeb, pojawienie się nowych mediów, nastawienie na sukces i prestiż, szeroko pojęty konsumpcjonizm to tylko nieliczne z czynników, które przyczyniają się do zerwania związków z przestrzenią i czasem. Powodują one m.in. standaryzację przekazów i zniekształcenie rzeczywistości. Zjawiska te są nieodłącznym elementem kultury masowej, jej pozytywnych i negatywnych implikacji w sferze publicznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject kultura masowa en_US
dc.subject sfera publiczna en_US
dc.subject aktywność konsumencka en_US
dc.subject bierność obywatelska en_US
dc.title Kultura masowa - aktywni konsumenci, bierni obywatele? Implikacje w sferze publicznej en_US
dc.title.alternative Mass culture - active consumers, passive citizens? Implications in the public sphere en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje