Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorŚwięcicka, Anna
dc.date.accessioned2017-07-27T10:30:08Z
dc.date.available2017-07-27T10:30:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŚwiat Idei i Polityki 2015, Tom 14.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4189
dc.descriptionThis work is an attempt to answer the question whether in times of crises, digitalisation and the mediatization of social bonds the idea of intergenerational solidarity is still valid. The authoress provocatively questions the thoughts on social responsibility for the fate of the next generation. At the same time she wonders what the modern face of family interpersonal relationships in society is; sees a change, opportunities and threats. Reveals the best practices, based on which young people can promote intergenerational solidarity at local and regional levels and presents her point of view in terms of promoting effective solutions to exploit the potential of older people.en_US
dc.description.abstractArtykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w dobie kryzysów, cyfryzacji i mediatyzacji więzi społecznych wciąż aktualna jest idea solidarności międzypokoleniowej. Autorka prowokacyjnie podaje w wątpliwość przemyślenia dotyczące współodpowiedzialności społecznej za losy kolejnych generacji. Jednocześnie zastanawia się, jakie jest współczesne oblicze rodzinnych relacji interpersonalnych w społeczeństwie; dostrzega w nich zmiany, szanse i zagrożenia. Odkrywa dobre praktyki, w oparciu o które ludzie młodzi mogą promować solidarność międzypokoleniową na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz przedstawia swój punkt widzenia w zakresie krzewienia efektywnych rozwiązań na rzecz wykorzystywania potencjału osób starszych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKWen_US
dc.subjectsolidarność międzypokoleniowaen_US
dc.subjectgeneracjaen_US
dc.subjectintegracja społecznaen_US
dc.subjectpartycypacja społecznaen_US
dc.subjectintergenerational solidarityen_US
dc.subjectgenerationen_US
dc.subjectsocial inclusionen_US
dc.subjectsocial participationen_US
dc.titleSolidarność międzypokoleniowa: anachronizm czy szansa na nowoczesny wymiar zrównoważonej współodpowiedzialności społecznej?en_US
dc.title.alternativeIntergenerational solidarity: anachronism or a chance for modern dimension of sustainable social responsibility?en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord