DSpace Repository

Emocje i edutainment, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

Show simple item record

dc.contributor.author Anioł, Joanna
dc.date.accessioned 2017-07-11T12:28:06Z
dc.date.available 2017-07-11T12:28:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4086
dc.description Edutainment (education-entertainment) is an educational paradigm that has already been used for decades. However, systematic research work conducted on the effectiveness of education-entertainment and persuasive nature of the narrative has been realized since recently. In research on edutainment and learning from the mass media, the quantitative methods have generally been used. The article is a juxtaposition of the theory of edutainment and sociology of emotions pointing at the existing ambiguities in the field of edutainment research. The author of the article has also indicated limitations of the analyses to date resulting from the adopted research methodology. en_US
dc.description.abstract Edutainment, czyli uczenie się poprzez rozrywkę, jest paradygmatem edukacyjnym wykorzystywanym już od kilkudziesięciu lat. Systematyczna praca badawcza prowadzona nad skutecznością edurozrywki i perswazyjnym charakterem narracji realizowana jest jednakże od niedawna. W pracach poświęconych edutainmentowi i uczeniu się z mediów masowych dominują badania ilościowe. W artykule dokonano zestawienia teorii edutainmentu i socjologii emocji, wskazując na istniejące „niewiadome” w obszarze badań nad edutainmentem. Zasygnalizowano również ograniczenia dotychczasowych analiz wynikające z przyjętej metodologii badań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject edutainment en_US
dc.subject learning from the mass media en_US
dc.subject persuasive nature of narration en_US
dc.subject sociology of emotion en_US
dc.subject edutainment en_US
dc.subject perswazyjny charakter narracji en_US
dc.subject uczenie się z mediów masowych en_US
dc.subject socjologia emocji en_US
dc.title Emocje i edutainment, czyli więcej pytań niż odpowiedzi en_US
dc.title.alternative Emotions and edutainment, more questions than answers en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record