REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu - codzienność - rzeczywistość szkolna

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kolber, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-07-11T12:24:09Z
dc.date.available 2017-07-11T12:24:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4085
dc.description.abstract Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy propagowanym przez media wizerunkiem człowieka sukcesu – młodym, atrakcyjnym, spełnionym osobiście i zawodowo – a jakością jego życia. Część pierwsza pokazuje, w jaki sposób człowiek sukcesu prezentowany jest w mediach, oraz omawia, jaki wpływ na jego życie codzienne wywiera ów wizerunek. Część druga streszcza wyniki badań dotyczące zdrowia psychicznego polskiej młodzieży. Ostatnia część przedstawia rozważania na temat tego, jak szkoła mogłaby przygotować młodych ludzi do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject psychology of education en_US
dc.subject media en_US
dc.subject success en_US
dc.subject failure en_US
dc.subject depression en_US
dc.subject mental health en_US
dc.subject quality of life en_US
dc.subject psychologia edukacji en_US
dc.subject sukces en_US
dc.subject porażka en_US
dc.subject depresja en_US
dc.subject zdrowie psychiczne en_US
dc.subject jakość życia en_US
dc.title Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu - codzienność - rzeczywistość szkolna en_US
dc.title.alternative Virtual concept of a man of success - daily life - school reality en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje