Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMikut, Małgorzata
dc.date.accessioned2017-07-11T11:52:03Z
dc.date.available2017-07-11T11:52:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2016, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4083
dc.descriptionThis paper is a research report presenting one of the dimensions of student’s involvement in the process of studying, namely the method of selection and use of specific sources of knowledge by last year MA students of pedagogy. The research problem regards the question: What is the knowledge of MA students? The answer to this question was possible thanks to the analysis of respondents’ answers to the questionnaire, which has been limited to the following areas: sources of knowledge, their selection, quality and application, and the time devoted to the study of selected sources of knowledge. Conclusions indicate alarming phenomena (culture of copying, pretending to study, violations of ethical standards), and question the educational results of MA students. The culture of studying is at a low level, and in many cases, it is a kind of game where all that matters are results – completing the studies. This phenomenon gives rise to serious ethical implications, but also social and cultural consequences.en_US
dc.description.abstractTekst jest komunikatem z badań prezentującym jeden z wymiarów zaangażowania studentów w proces studiowania, jakim jest dobór oraz sposób wykorzystania określonych źródeł wiedzy przez studentów ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Problem badawczy sprowadzony został do pytania: Jaką wiedzę posiadają studenci studiów magisterskich? Odpowiedź była możliwa dzięki analizie wypowiedzi respondentów na pytania kwestionariusza ankiety, które ograniczone zostały do następujących obszarów: źródeł wiedzy, ich doboru/selekcji, jakości oraz zastosowania, czasu przeznaczonego na studiowanie wybranych źródeł wiedzy. Wnioski wskazują na niepokojące zjawiska (kultura ksero, pozorowanie studiowania, łamanie norm etycznych) i stawiają pod znakiem zapytania realne efekty kształcenia studentów. Kultura studiowania jest na niskim poziomie, w wielu przypadkach ograniczona do pozorowania, jest swoistą grą, w której liczy się tylko efekt – zaliczenie studiów. Zjawisko to niesie za sobą poważne konsekwencje natury etycznej, ale także społecznej, kulturowej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectuniversity educationen_US
dc.subjecteducational effectsen_US
dc.subjectculture of studyingen_US
dc.subjectpretendingen_US
dc.subjectstudenten_US
dc.subjectsources of knowledgeen_US
dc.subjectpedagogika szkoły wyższejen_US
dc.subjectefekty kształceniaen_US
dc.subjectkultura studiowaniaen_US
dc.subjectpozorowanieen_US
dc.subjectstudenten_US
dc.subjectźródła wiedzyen_US
dc.titleZ jakich źródeł wiedzy korzysta student pedagogiki?en_US
dc.title.alternativeWhat sources of knowledge are used by pedagogy students?en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord