Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorNowak, Jolanta
dc.date.accessioned2017-07-11T11:30:25Z
dc.date.available2017-07-11T11:30:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2016, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4079
dc.descriptionThe subject of the study was an education model based on participation of students, parents and teachers in the learning organization. In 2013, diagnostic testing was conducted with the use of class survey among parents of five- and six-year-old children, focused on determination of a parent’s vision of school education and hierarchy of its selected components. Quantitative and qualitative analysis was conducted on empirical data regarding necessary – according to parents – changes in the present school and criteria that guide them during selection of school for their children. Test results indicate the need of strengthening the actual role of children in the education system and building partnership by including them into educational, organizational and didactic activities.en_US
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań uczyniono model edukacji oparty na partycypacyjnym udziale uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzeniu uczącej się organizacji. W roku 2013 przeprowadzono badania diagnostyczne z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej wśród rodziców dzieci 5- i 6-letnich mające na celu poznanie rodzicielskiej wizji edukacji szkolnej i określenie ważności wybranych jej elementów. Analizie ilościowo-jakościowej poddano dane empiryczne dotyczące niezbędnych, zdaniem rodziców, zmian w dzisiejszej szkole oraz kryteriów, którymi się kierują przy wyborze szkoły dla swojego dziecka. Wyniki badań wskazują na potrzebę wzmocnienia rzeczywistej roli rodziców w systemie edukacji i zbudowanie partnerstwa poprzez włączenie ich w działania wychowawcze, organizacyjne i dydaktyczne.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectpreschool educationen_US
dc.subjectlearning organizationen_US
dc.subjectparent participationen_US
dc.subjectdiagnostic testingen_US
dc.subjectschool selection criteriaen_US
dc.subjectareas for change in the schoolen_US
dc.subjectedukacja wczesnoszkolnaen_US
dc.subjectucząca się organizacjaen_US
dc.subjectpartycypacja rodzicówen_US
dc.subjectbadania diagnostyczneen_US
dc.subjectkryteria wyboru szkołyen_US
dc.subjectobszary zmian w szkoleen_US
dc.titleSzkoła jako projekt obywatelsko-edukacyjnyen_US
dc.title.alternativeSchool as a civic education projecten_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord