Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorRambowicz, Iwona
dc.date.accessioned2017-07-11T10:50:30Z
dc.date.available2017-07-11T10:50:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2016, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4072
dc.descriptionThe article is a BA thesis study report. The aim of the study was to investigate the declaration of pupils in grades 1-3 on the presented learning styles. The study was carried out using the method of diagnostic survey. The questionnaire helped to identify the preferred learning style of the subjects and answer the research questions concerning the prevalence of learning styles among pupils. In my research work independent and dependent variables were used. The article presents a review of selected issues concerning learning styles. It outlines the types and characteristics of learning styles and shows the way to identify pupils’ own learning style and the importance of learning styles for the organization of the educational environment. The analysis of empirical material resulted in formulating conclusions, which may be useful for parents and teachers to improve the learning process. The research results can help to make pupils’ learning process more efficient.en_US
dc.description.abstractArtykuł stanowi komunikat z badań pracy licencjackiej. Celem pracy było poznanie deklaracji uczniów klas I-III na temat prezentowanych przez nich stylów uczenia się. Cel zrealizowano za pomocą przeprowadzonego badania metodą sondażu diagnostycznego. Zastosowana technika ankiety pozwoliła rozpoznać preferowane style uczenia się badanych oraz odpowiedzieć na postawione problemy badawcze dotyczące występowania stylów uczenia się wśród uczniów. Zastosowano zmienne zależne i niezależne. Artykuł prezentuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących stylów uczenia się. Nakreśla rodzaje, charakterystykę stylów uczenia się oraz ukazuje drogę rozpoznania własnego stylu uczenia się oraz znaczenie stylu uczenia się dla organizowania środowiska edukacyjnego. Dzięki analizie materiału empirycznego sformułowano wnioski, które mogą być użyteczne dla rodziców i nauczycieli w celu udoskonalenia procesu uczenia. Badania mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu uczenia się uczniów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectearly educationen_US
dc.subjectorganization of educational environmenten_US
dc.subjectlearningen_US
dc.subjectlearning stylesen_US
dc.subjectearly childhood educationen_US
dc.subjectpedagogika wczesnoszkolnaen_US
dc.subjectorganizacja środowiska edukacyjnegoen_US
dc.subjectproces uczenia sięen_US
dc.subjectstyle uczenia sięen_US
dc.subjectwczesna edukacjaen_US
dc.titleStyle uczenia się uczniów w klasach I – IIIen_US
dc.title.alternativeLearning styles of 1-3 grade pupilsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord