DSpace Repository

Tradycje parlamentaryzmu ukraińskiego na ziemiach zachodnio-ukraińskich: historiografia zagadnienia

Show simple item record

dc.contributor.author Kondratyuk, Serhiy
dc.date.accessioned 2014-03-05T11:17:11Z
dc.date.available 2014-03-05T11:17:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/404
dc.description W artykule przeprowadzono przegląd literatury naukowej, dotyczącej badań tradycji parlamentaryzmu ukraińskiego na ziemiach zachodnio-ukraińskich w czasie międzywojennym. en_US
dc.description.abstract The article provides an overview of academic literature on tradition of the Ukrainian parliamentarism in the West – Ukrainian territories in the interwar period. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject parlamentaryzm en_US
dc.subject parlament en_US
dc.subject ukraińskie przedstawicielstwo parlamentarne en_US
dc.subject wybory en_US
dc.subject system wyborczy en_US
dc.subject parliamentarism en_US
dc.subject parliament en_US
dc.subject Ukrainian parliamentary representation en_US
dc.subject elections en_US
dc.subject electoral system en_US
dc.title Tradycje parlamentaryzmu ukraińskiego na ziemiach zachodnio-ukraińskich: historiografia zagadnienia en_US
dc.title.alternative Traditions of the Ukrainian parlamentarism on the territory of the West Ukraine Overview of the relevant historiography en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record