Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJucha, Marcin
dc.date.accessioned2014-03-04T13:35:11Z
dc.date.available2014-03-04T13:35:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 3en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/390
dc.descriptionArtykuł charakteryzuje wpływ przywództwa kadry kierowniczej na realizację procesu zarządzania jakością w oparciu o badania przeprowadzone na podstawie jednostki administracyjnej, jeśli ma ona odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu. Co musi być spełnione, jeśli ma ona (administracja) odnieść sukces?en_US
dc.description.abstractThe article discusses the influence of the leadership of managerial Staff on the process of quality management. The analysis in conducted on the basis of the research in an administrative unit.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectistota zarządzania zasobami ludzkimien_US
dc.subjectdefinicja systemu zarządzania jakościąen_US
dc.subjectprzywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimien_US
dc.subjectmotywowanie na rzecz rozwoju kompetencjien_US
dc.subjectthe essence of human resource managementen_US
dc.subjectthe definition of a quality management systemen_US
dc.subjectleadership in managing of human resourcesen_US
dc.subjectmotivating the development of competenceen_US
dc.titlePrzywództwo kadry kierowniczej w procesie zarządzania jakością w administracjien_US
dc.title.alternativeLeadership of managerial staff in the process of quality management in the administrationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord